Soms gebeuren er op of rondom het basketbalveld – helaas – dingen waarmee je als lid niet graag te koop loopt of die gevoelig liggen. Hierbij kun je denken aan verschillende vormen van ongewenst gedrag, zoals (seksuele) intimidatie of misbruik, discriminatie, bedreiging en dergelijke.

Er zijn verschillende mogelijkheden hoe hiermee om te gaan. Overtredingen van normen en waarden (volgens het beleid van BV Oaters) en ander ongewenst gedrag kunnen vaak goed worden besproken met een leider, trainer of bestuurslid. Maar ook kan een vertrouwenspersoon de helpende hand bieden. Met name wanneer anonimiteit gewenst is.

BV Oaters beschikt over een vertrouwenspersoon.

Doet zich een situatie van min of meer ingrijpend ongewenst gedrag voor dan ziet het bestuur van BV Oaters graag dat men een beroep doet op de ondersteuning van de vertrouwenspersonen.
Wij benadrukken dat ook jongere jeugdleden (of hun ouders namens hen) hiervan gebruik kunnen maken. En vanzelfsprekend staat het ieder altijd vrij een beroep te doen op een ander vertrouwd lid van de vereniging.

De vertrouwenscommissie:

• is voor leden, ouders, vrijwilligers en werknemers aanspreekbaar voor problemen binnen en eventueel buiten de vereniging die te maken hebben met ongewenst gedrag;
• begeleidt de aangever in het verdere verloop van de melding;
• bemiddelt, beantwoordt vragen, verwijst indien nodig naar hulpinstanties, onderzoekt indien nodig en registreert;
• behandelt de zaken in strikt vertrouwelijke sfeer

Om in vaak gevoelige en persoonlijke aangelegenheden de nodige waarborgen te garanderen is voor de vertrouwenscommissie een reglement opgesteld.

Persoonsgegevens Vertrouwenspersoon

Naam: Menzo Noorman
Adres: Castor 30
Woonplaats: Lemmer
Telefoonnummer: +31 6 21811670
E-mail adres : vertrouwenspersoon@oaters.nl