Sneeuw? Storm? Moet je op pad voor basketbal?

De NBB verwijst naar deze procedure die geldt bij slechte weersomstandigheden:

a. Laat de tegenstander weten dat uw ploeg niet komt, op het moment dat duidelijk is dat de omstandigheden dit niet toelaten, zodat zij niet tevergeefs naar de sporthal afreizen.

b. In geval van door de afdeling aangeschreven scheidsrechters: stel hen óók tijdig op de hoogte, zodat ook zij niet voor niets naar de sporthal afreizen.Wanneer U de scheidsrechters niet kunt bereiken: stel dan hun club op de hoogte (de code van de club staat achter de naam van een scheidsrechter in het programma).

c. Beide verenigingsbesturen lichten direct via e-mail (dus niet telefonisch) het afdelingsbureau in welke ploeg niet zal gaan spelen en geven de reden op.

d. Er moet gewoon een scoreformulier opgestuurd, net als in de situatie dat de wedstrijd gewoon is gespeeld.

Achteraf wordt dan op basis van de beschikbare informatie beslist of er inderdaad sprake is geweest van overmacht, en over de consequenties van het niet doorgaan van de wedstrijd.

Zie ook het gesteld in paragraaf 1.6 van het competitieboek op de website van de NBB:

Competitieboek: paragraaf 1.6 – NBB